Tumblelog by Soup.io
  • dziewarka
  • howfaryouwouldgo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

Nie jest sensem mojego życia, on nadaje mu wyjątkowy charakter.
— Kochamgo, almostlover 070617
Reposted fromalmostlover almostlover
Czy jest jakąkolwiek sztuką być odważnym, jeżeli nie odczuwa się lęku?
— Pamiętniki Tatusia Muminka- Tove Jansson

June 01 2017

5592 4b7e 500
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viakostkaczekolady kostkaczekolady
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viacorazon corazon
- Co to jest nadzieja? - Nadzieja...nadzieja jest wtedy, gdy szukasz bursztynu w piaskownicy. - Ale w piaskownicy nie ma bursztynów. - No właśnie. Ale mimo wszystko wciąż uparcie szukasz, choć wiesz, że szansa aby jakikolwiek znaleźć jest minimalna.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viacorazon corazon
6369 4d58
3189 641b
Reposted fromoutline outline viabylejaka bylejaka

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viabylejaka bylejaka
7548 4155 500
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaskrzacik skrzacik
Bywam nieznośna. Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki do zgody. Widzę w sobie winę, ale potrafię przyznać się do tego dopiero post factum, kiedy już zostanę przeproszona za moje własne złe zachowanie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Przeżywam zwykle wszystko w skrytości ducha, chowam w sobie emocje.

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazzuuoo zzuuoo
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

March 27 2017

3413 7788
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
- Po kim masz takie piękne oczy? - Po przepłakanych nocach.
Reposted fromspokodama spokodama viayourheartbeat yourheartbeat
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viayourheartbeat yourheartbeat

March 26 2017

0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl